Десет основни съвета за превод

Image
Раздел за проблеми, въпроси и взаимопомощ - линкове, сайт, форум, моделиране.
Post Reply
User avatar
Plama_chan
Як Шеф
Як Шеф
Posts: 893
Joined: 14 Oct 2007, 22:09

Десет основни съвета за превод

Post by Plama_chan » 21 Jun 2015, 22:20

Да разбираш един текст, на какъвто и да е език и това да го преведеш на друг език са две съвършено различни неща. Докато да напишеш превод на това, което виждаш може да е лесно, да вникнеш в написаното и да разбереш смисъла му изисква съвсем друга нагласа, подготовка и начин на действие. Ето няколко основни насоки, които всеки истински преводач, трябва да има предвид преди да се нарече - преводач.

1. Буквален превод
- Това е нещото, с което започва всеки един урок по превод, на който и да е език - НЕ ПРЕВЕЖДАЙ БУКВАЛНО!
Всеки един език, било то български, английски, френски, японски и прочие, има характерен само за себе си изказ и начин на звучене. Изрази, които в дадения език звучат добре и носят определен смисъл, преведени буквално на друг език могат да имат съвсем различно значение и така да изменят изцяло първоначалният замисъл на текста. Буквалният превод много често звучи неестествено, дори абсурдно и присъствието му е крайно нежелателно, без значение какво превеждате.

Примери:
I am here to fetch you...
Буквално - Аз съм тук да те метна... / Правилно - Дойдох да те взема.

So I can find my own worth and my own place.
Буквално - Мога да намеря моя собствен смисъл и моето собствено място. / Правилно - Така мога да открия своето достойнство и отреденото ми място.

2. Същност на текста
Основна работа на преводача е не само да направи текста достъпен и разбираем на съответния език, а и максимално да запази оригиналното значение на текста. За целта е важно той да познава добре особеностите и на двата езика, с които ще борави, както и да е добре запознат със съдържанието и спецификата на самия текст. Умението да вниквате в написаното и наистина да го разбирате е изключително важно. В мангата, за щастие, самите изображения доста помагат за този процес.

Пример: (Как не се превежда...)
What? I was going with the flow. / Какво? В мензис съм.
/За справка, ще кажа само, че говорещият е мъж...?/

3. Метонимия, метафора и фразеологизъм
Богатството на един език много често се изразява именно в това по колко много и все различни начини можеш да кажеш нещо. Разпознаването на крилатите фрази и изразите с преносно значение, както и какво значат, а също и в каква връзка са използвани е също едно от основните условия за направата на наистина качествен превод. За съжаление повечето от тези изрази са силно характерни за съответните езици и много често са "непреведими", защото значението, което носят би се изменило изцяло, особено при буквален превод. Как да подходим тогава? Начините за действие са два:

- Най-добрият и често използван метод е тези фрази да бъдат заменени със сходни такива, които носят същото значение и са характерни за съответния език.

Например, репликата:
- To kill two birds with one stone.
На български би било по-правилно да се преведе, като:
- С един куршум - два заека.

Двете фрази имат абсолютно еднакво значение и стилово са абсолютно еквиваленти в двата езика, демек взаимно заместими са. Затова, вместо да се опитвате да превеждате буквално можете да използвате фраза, която е добре позната в езика ни.

- Друг метод, използван от по-умели преводачи е сами да измислят еквивалент на въпросния израз. За подобно нещо, обаче се изискват доста сериозни познания по съответните езици, както и богат речник, затова препоръчваме на начинаещите преводачи, да се въздържат от подобни подвизи.

4. Синоними
Думи със сходни или близки значения има много и то във всички езици. И докато например в английския, испанския и японския език повторенията на една и съща дума не бият на очи толкова много, то на български, за съжаление наличието им е много груба грешка. В мангата 90% от текста представлява речта на героите и докато за човек е напълно нормално говорейки да не се замисля, по колко пъти изрича една и съща дума, то ако този диалог бъде записан това вече прави неприятно впечатление. Затова е хубаво добре да следите както действието, така и речта на героите и да избягвате повторенията винаги и когато е възможно, особено при репликите на един и същ герой. На помощ в това начинание идват именно синонимите. Използването им ще качи не само цялостното качество на превода, но и доста ще обогати речта на героите. Това може да се превърне и в метод, с който да си послужите при разграничаването на отделните герои. Все пак начинът, по който се изразява говори много и за характера на човека.

5. Правилен словоред
Всеки един език има характерна за себе си структура на изреченията, която се нарича още словоред. Много често този словоред е неприложим в други езици. За да звучи един превод естествено едно от най-важните условия е именно правилната конструкция на изреченията. Това личи най-ярко при превод от японски. Японският словоред е обратен. Това не значи, че думите се нареждат или пишат отпред назад, а, че като част на речта глаголите и основното действие се пишат в края на изречението, а не в началото, както е при западните езици.

Например в тази реплика на Мокона:
プーみたいな! (Puu, mitaina!) - В буквален превод това би звучало като "Пуу... прилича!" Но, за да звучи естествено на български трябва да обърнете словореда - Прилича на Пуу!

6. Термини
Всяко манга заглавие било то спортно, фентъзи или шоунен съдържа някаква специфична за себе си терминология, с която е добре да сте запознати. Подходът при превод на тази терминология е следния:

- При някакъв вид специализирана терминология, като например волейболните термини в "Haikyuu!" или техническите термини от "Gin no Saji". Спортната и машинната терминологии са познати в цял свят и имат официални и общоприети вариации във всеки един език (това важи и за всяка друга специализирана терминология). За да бъде превода ви наистина достоверен трябва добре да се запознаете с тях и да ги използвате. Наричайте нещата с правилните им имена. Не си измисляйте собствена терминология.

Например:
Това, което на английски и японски в "Haikyuu!!" се нарича "killshot" на български няма да се преведе като "убийствен удар", а "ас", което е официалното му българско наименование. Всяка останала вариация на това е буквален превод, което както вече обяснихме е много груба грешка. Пример от "Gin no Saji" e tracked tractor - гумено-верижен трактор.

- При превод на терминология, която е специфична само за съответното заглавие и е плод само и единствено на въображението на автора се процедира чрез така нареченото "транскрибиране". Тоест записвате думата по начина, по който тя се чете от оригинала или казано по друг начин оставяте я в суров вид. Не търсите еквиваленти или сходни по значение думи в други езици, защото значението им като част от въпросната терминология може да е съвсем различно и без да искате безвъзвратно да загубите връзка, с това което е имал предвид автора.

Например:
Така добре познатото ни Innocence (イノセンス, Inosensu) от D.Gray-man се превежда не като "невинност", а като "Иносенс". В крайна сметка става дума за оръжия. Тази дума се асоциира със смърт. В контраст думата "невинност" говори за нещо чисто и сърдечно, а двете неща взаимно се изключват. За каква "невинност" си говорим тогава?

Бележка: Пишете бележки! Използването на специфична или специализирана терминология много често изисква тя да бъде пояснена по някакъв начин, за да знаят читателите за какво става въпрос. Направете го в някой ъгъл на самите страници, в отделна страница в края на главата и тн. Бележки се пишат не само при превода на манга, а и при художествена, историческа и всеки друг тип литература.

7. Използване на жаргони и диалекти
Другата страна на всеки книжовен език е жаргонният му еквивалент. Към това спадат и различните диалекти, които допълнително обогатяват езика като цяло. Диалектите и жаргоните, както всичко останало са силно специфични за дадена област, възрастова група и прочие. Самият термин "жаргон" обаче означава опростяване, което пък на свой ред значи, че никой не ви кара да се придържате максимално към него. Дори напротив, ако ще експериментирате точно тук е момента да го направите. Използвайте нашенски и сходни еквиваленти, измислете си нови такива, допитайте се до родния си диалект, било то шопски, врачански и прочие. Единственото условие, както всичко до тук си остава максимално да се опитате да предадете желанието на автора, било то постигане на комичен ефект или нещо друго. Факт е, че и да искате няма как да предадете звученето например на мафиотския диалект в Япония, нито пък на така наречения kensai-ben. По същия начин никой англичанин не би успял да преведе звученето на врачанския диалект. Никъде обаче не е казано, че за повече оригиналност не може да се допитате до диалекта на дядо си и да го замените с него. Героят ще изпъква по същия начин и ще е по-близък до българските читатели.

8. Превод на имена. Прозвища
Общо прието правило при превеждането на имена било то на местности, организации или герои като цяло е те отново да се "транскрибират", демек записвате ги по начина, по който се четат. Изключение от това правило има само в случаи, когато се говори за реално съществували или съществуващи местности или хора. Тогава е прието да се използват общоприетите им в дадения език наименования. Що се отнася до прозвищата или титлите, с които са известни героите там отново имате право да проявите креативност. "Прозвището" е нещо, с което се сдобиваш по определен начин. То е име, което някой дава на друг и само по себе си е силно описателно затова тук, за разлика от останалите точки буквалният превод е позволен. В случай, че преведено така то не звучи толкова гръмко, колкото ви се иска няма лошо да си измислите и собствен еквивалент, стига само той да е достатъчно близък, с това което е имал предвид автора. Може да използвате асоциации, синоними и всеки друг похват, който ви е известен. Може дори да го замените с метафора, която има сходно значение. Само не прекалявайте.

9. Глаголни форми
Както вече споменахме в мангата 90% от текста се изразява в пряката реч на героите. По тази причина е изключително важно какви глаголни форми ще използвате. Следете внимателно кой герой, за кого и за какво говори. Дали говори за сегашен или отминал момент, дали говори хипотетично или не. За да звучи превода ви естествено, както и за да е максимално лесен и разбираем за четене е наистина важно да използвате точните глаголни форми и части на речта.

10. Достоверност на първоизточника
Каквото и да си говорим по-добър източник от едно официално издание няма. Не всички обаче знаят японски или някакъв друг език, а и по нашите ширини да се сдобиеш с оригинална манга си е цяло приключение.

Какъв ще бъде превода ви до голяма степен се определя и от това от какъв източник превеждате. Болшинството от преводи на манга в нета са именно "фен преводи" и като такива това значи, че техните преводачи са се сблъскали със същите трудности, които седят и на вашия път. Това само по себе си означава, че не трябва да приемате всичко написано от тях за чиста монета. Оставете и малко място за съмнение. Чуждестранни групи за превод на манга, има много. Често се случва две или повече от тях да работят по едни и същи проекти. Затова сравнявайте. Добре е да разполагате с повече от един източник. Ако между двата текста има много голяма разлика, съвсем вероятно е някой от тях да не е достоверен. Ако по дадената манга има и аниме, сравнете източника си и с него. Старайте се да търсите качеството, а не бързината.

Пък и в крайна сметка, няма лошо да заделите пари и да си купите някое друго томче. Манга в България почти не се лицензира, затова не пречи да подпомогнете авторите й, като се "охарчите" и за някое друго оригинално издание.
Of course I talk to myself - sometimes I need expert advice!
Image
[この世界には偶然なんてないわ。あるのは必然だけ。]
................................................
時を越えて響くメロディー
優しさも 溢れる笑顔も
信じて 離れてても
私を想い出して
> > > Mah work!

Post Reply