Page 1 of 1

[SDC-BG] Prologue - Gymnopedies

Posted: 07 Aug 2018, 21:58
by crazy_little_crow
Prologue - Gymnopedies

Image

Жанрове: Фантастично, Сейнен, Психологическо
Автор: Kayashima Yuta, , Mikami Yuuri, Miyazaki Natsujikei, Murai, Sekine Miyuu, Yoso Machi
Томове: 1 (завършен)
Превели на английски: Illuminati-Manga

Сборник от истории от 6 различни мангаки с уникален арт стил, посветени на композициите за пиано от френския композитор Ерик Сати - Гимнопедии. Историите съдържат по малко от всичко - изненадваща история в училище, търсене на животинка в страшна гора, среща с една странно позната-непозната и други.

Екип за работа по мангата:
Превод: clc
Редакция: clc
Моделиране: clc

PS Нещо кратко за душата, пък и повечето от тези мангаки или нямат други творби или имат някакви отделни истории и едва ли бихме стигнали да ги правим.
PS2 Кратко preview