Page 1 of 1

[SDC-BG] Niwa ni wa Ninin

Posted: 31 Mar 2020, 00:43
by crazy_little_crow
Niwa ni wa Ninin

Image

Заглавие: Niwa ni wa Ninin / Two Guys in a Garden
Жанр: Свръхестествено, Всекидневие, Сейнен, Мистерия
Автор: Накано Шизука
Томове: 1 (завършена)


Пет отделни разказа, свързани помежду си чрез свръхестественото и няколко невероятно изглеждащи градини. Четвъртата история, от която идва и заглавието на този сборник, е за студент, който получава много повече от това, което е очаквал, когато посещава къщата на професора си.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Екип за превод на мангата:
Превод: clc
Редакция: clc
Моделиране: clc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Линк за онлайн четене:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Image

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---
Готови глави:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Image