Page 1 of 1

[SDC-BG] Fukugaeru

Posted: 28 Feb 2015, 22:15
by crazy_little_crow
Fukugaeru

Image

Заглавие: Fukugaeru
Жанр: Всекидневие
Автор: Юи Уатасе


Ще успее ли Фукугаеру /жабата на щастието/ да изпълни мисията си и да покаже ценното и наистина важното в обикновения живот на нещастната Каеру? Дали тя ще разбере какво е щастие?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Екип за превод на мангата:
Превод:clc
Редактор: Radical_Dreamer
Моделиране: Radical_Dreamer

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Линк за онлайн четене:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Image

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---
Линк за сваляне:Image
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-