Page 1 of 1

[SDC-BG] Kaiten!!

Posted: 28 Feb 2015, 22:18
by crazy_little_crow
Kaiten!!

Image

Заглавие: Kaiten!!
Жанр: Шоунен
Автор: Хошино Катсура


Пиропая е една от най-видните личности в злата организация Гамшак, която владее Япония. Но на нея й е писнало да бъде лоша и решава да напусне, и да си намери нова работа - като Герой! Дали ще успее да стане защитник на справедливостта?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Екип за превод на мангата:
Превод: crazy_little_crow
Редактира: Purple
Моделира: tenshi

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Линк за онлайн четене:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Image

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---
Линк за сваляне:Image
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-