Page 1 of 1

[SDC-BG] Sunny & Rainy

Posted: 28 Feb 2015, 22:21
by crazy_little_crow
Sunny & Rainy

Image

Заглавие: Sunny & Rainy
Жанр: Джосей, Мистерия, Всекидневен живот, Свръхестествено
Автор: Икори Андоу


Разказ за странното приятелство между едно момиче и дъжда.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Екип за превод на мангата:
Превод:crazy_little_crow
Редактор: krustal-chan
Моделиране: krustal-chan

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Линк за онлайн четене:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Image

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---
Линк за сваляне:Image
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-