Page 1 of 1

[MANGA-KUN] Element Line

Posted: 15 Feb 2008, 18:52
by Sesilia-chan
Element Line

Image

Заглавие: Element Line
Жанр: Приключение, фентъзи,
Автор: Мамия Таказаки
Томове: 7+ (незавършена)


Историята се развива в свят, изпълнен със злите същества, наречени "Rizom", които непрекъснато заплашват младия пътешественик Кам, тийнейджър, за когото се смята, че е единственият син и наследник на легендарния "герой" Лаолит... Каква е тайната на отдавна изгубения "герой" и какви ли препятствия ще се изпречат пред Кам по време на пътешествието му?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Екип за превод на мангата:
Превод: Ylith
Редактор: Ylith
Моделиране: Ylith

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Линк за онлайн четене:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Image

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---
Готови глави:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Image